Biogeografia

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
 Biogeografia este una dintre științele despre biosferă. Ea studiază legitățile răspândirii animalelor și plantelor pe globul Pământesc în dependență de climă, relief, sol ș. a. Și nu numai a unor specii de organisme, dar și a biocenozelor, adică a comunităților de organisme. Savanții stabilesc limitele de răspândire a organismelor și biocenozelor - arealele lor, specificul de repartiție a unor organisme în interiorul acestora, alcătuiesc hărțile arealelor. Asemenea date despre plantele și animalele de pe Planeta noastră sunt necesare pentru a cunoaște natura care ne înconjoară. Deocamdată, însă, nu toate grupele de plante și animale (cu atât mai mult comunitățile lor) sunt studiate în egală măsură de bine, mai este încă mult de lucru, la care puteți contribui și voi, participând la activitatea stațiilor tinerilor naturaliști și societăților științifice ale elevilor.

 În legătură cu probleme ocrotirii naturii, în fața biogeografiei au fost puse un șir de noi sarcini, printre care studierea caracterului și legităților influenței pe care o exercită omul prin activitatea sa asupra lumii vegetale și animale din jur, cu scopul de a folosi rațional resursele biologice ale planetei. Biogeografia ajută la stabilirea pe baze științifice a termenilor și numărului în care pot fi colectate și vânate animalele sălbatice. Combaterea dăunătorilor din agricultură și silvicultură, studierea focarelor de agenți patogeni și elaborarea unor metode eficiente de nimicire alor, organizarea ocrotirii speciilor rare și a celor pe cale de dispariție, crearea rezervațiilor naturale, parcurilor naturale naționale și bazinelor de apă - toate au la bază informații dobândite de biogeografie.

biogeografia

0 comments:

Trimiteți un comentariu