Ameliorarea Solului

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
Pentru a folosi ca terenuri agricole mlaștinile, pustiurile toride, câmpiile întretăiate de râpe sau acoperite cu sare după evaporarea apei ori cele supuse eroziunii omul caută încă din cele mai vechi timpuri să le amelioreze (de la cuvântul latin meliorare - a îmbunătăți), adică să le sporească fertilitatea. În prezent, datorită dezvoltării tehnicii și științei, se efectuează lucrări de ameliorare pe teritorii de milioane de hectare.

ameliorarea solului

 În regiunile sudice unde pământul suferă din cauza insuficienței de apă, se aplică irigarea.

 În anii Uniunii Sovietice în țara noastră au fost construite mari sisteme de irigație, cu lacuri de acumulare a apei și canale pentru debitarea ei pe câmpuri. Agricultura irigată are o mare pondere în economia țării. Ea se aplică în Asia Mijlocie, Transcaucazia, în Transvolgia, în stepele Ucrainei, în Moldova, Siberia de Vest, în Transbaikalia. Pe pământurile irigate se cultivă legume, bumbac, orez, grâu, răsărită, viță-de-vie ș. a.

 De pe terenurile înmlăștinate omul, dimpotrivă, caută să înlăture apa, efectuând lucrări de desecare. Aici se construiesc canale de evacuare a apei, ceea ce face posibilă totodată pătrunderea aerului în sol, îmbunătățirea structurii solului.

 În regiunile secetoase se aplică, de asemenea, ameliorarea agrosilvică: se sădesc fâșii forestiere, se efectuează reținerea zăpezii.

pământ fertil
 Omul aplică și alte procedee de ameliorare a pământurilor. Solurile sărăturoase el le tratează cu gips, solurile acide - cu  var, solurile nisipoase - cu argilă, și introduce în ele îngrășăminte organice, solurile grele le amendează cu nisip, terenurile accidentate le nivelează, solurile compacte le ară adânc. Aceste măsuri contribuie la sporirea recoltei de cereale, legume, ierburi de pe suprafețele ameliorate de 2 - 5 ori.

 Lucrările de ameliorare sunt costisitoare, necesită multe cunoștințe, dragoste față de natură, ingeniozitate. Și voi, dragi copii, aveți posibiltatea să vă aduceți prinosul la ameliorarea unor terenuri din localitatea voastră, efectuând analiza solului, semănând ierburi, sădind arbori și arbuști.

0 comments:

Trimiteți un comentariu