ecologia

Fiecare organism trăiește într-un anumit mediu natural. Pe parcursul multor milioane de ani de dezvoltare a planetei strămoșii lui s-au adaptat la o anumită ambianță de climă, sol, temperatură și umiditate a aerului, salinitate a apei, plante, animale. Ei și-au format modul de nutriție caracteristice, sisteme de protecție contra condițiilor nefavorabile ș.a.

 Aspectul exterior al plantelor și animalelor, funcțiile anumitor organe corespund unor anumite condiții de viață. Copitele calului, măgarului, antilopei sunt adaptate la alergare rapidă pe teren deschis, cu sol bătătorit, dur. Copitele caprelor-negre, caprelor-alpine - la sărituri și la mersul pe stânci. Copitele elanului și renului se pot desface mărindu-și suprafața de sprijin și animalul, ca și cum ar fi înzestrat cu schiuri, se deplasează ușor pe mlaștină sau pe zăpadă adâncă.

 Forma fuzelată pe care o au peștii, broaștele țestoase marine, balenele, este dictată de legile hidrodinamicii, le ajută acestor animale să înoate repede. Aripile păsărilor, insectelor, liliecilor au fost timp de sute de mii de ani perfecționate de natură în conformitate cu legile aerodinamicii.

 Toate organele interne și externe, inclusiv cele de semnalizare, orientare, descoperire a hranei, de atac și apărare sunt în funcție de condițiile concrete în care trăiește organismul, de modul său de viață. Cu cât o specie poate să reacționeze mai repede la condițiile variabile și poate să se adapteze la ele, cu atât ea este mai viabilă, cu atât mai multe șanse are de a rezista concurenței altor specii.

 Adaptându-se la condițiile mediului înconjurător organismele la rândul lor, acționează asupra acestor condiții, și adesea într-o măsură foarte mare. În procesul de fotosinteză plantele purifică aerul: cu oxigenul pe care îl elimină ele, respiră animalele și alte organisme. Rădăcinile plantelor secretă acizi, care dizolvă substanțele minerale, ceea ce accelerează procesul de distrugere și dezagregare a rocilor și deformare a solului (solificarea rocilor).

 În locurile de creștere plantele reglează circulația apei, reținînd necesarul în sol și asigurând evaporarea surplusului lor în atmosferă ș.a.m.d. În ansamblu, o comunitate complexă de plante și animale (biocenoză), legate de un anumit teritoriu pe care trăiesc (biotop) formează o asociație echilibrată și în permanentă interacțiune numită ecosistem sau biogeocenoză. Ecosistemul e o dovadă a unității dintre tot ce este viu și neviu pe Pămînt.

 Inter-relațiile dintre diferite organisme și mediul în care trăiesc ele au fost numite în anul 1866 de către biologul german E. Haeckel inter-relații ecologice (de la cuvântul grecesc oikos - casă, locuință), iar știința care le studiază - ecologie. Ea folosește realizările geneticii, chimiei, biochimiei, ciberneticii, fiziologiei, geografiei, fizicii, pedologiei, sociologiei, filosofiei. Ecologia acumulează fapte, le studiază, le analizează și explică legăturile și legitățile existente în natură. Aceste cunoștințe sunt necesare pentru înțelegerea schimbărilor care se produc în natură sub influența activității economice a omului și pentru rezolvarea problemelor legate de păstrarea și sporirea bogățiilor naturii.

 În prezent nici un domeniu al activității umane - fie el spiritual sau economic - nu se poate dezvolta normal fără cunoașterea legilor și legităților ecologice. Avaria care a avut loc în anul 1986 la centrala atomoelectrică de la Cernobâl demonstrează cât de mare este în zilele noastre importanța echilibrului ecologic și că la menținerea lui trebuie să-și aducă prinosul toți oamenii - și mic și mare. Dereglarea doar a unei singurei verigi din lanțul ecologic poate duce la schimbări dintre cele mai neașteptate, ireversibile în natură. Astfel, combaterea țânțarilor din unele bazine de apă a avut ca urmare dispariția inexplicabilă la început a unor specii de pești valoroși. Apoi s-a constatat că larvele de țânțari erau hrana principală a puietului acestor pești.

 Fără o apreciere ecologică precisă a unei anumite regiuni nu poate fi realizată aclimatizarea sau raionarea animalelor și plantelor agricole.

 Cultura plantelor, silvicultura, păstrarea recoltei obținute depind de cunoașterea ecologiei dăunătorilor și de elaborarea unor măsuri adecvate de combatere a acestora.

 Reușita unei vânători sau chiar a întregii ramuri cinegetice (vânătorești) este legată de variațiile numărului de animale și de cauzele care le determină, de cunoașterea ecologiei fiecărei specii.

 Combaterea surselor naturale de boli infecțioase, a transmițătorilor și gazdelor acestora se bazează pe studierea complexelor interdependente existente în focarele de boală.

 Pescuitul (pești, moluște, crustacee), precum și recoltarea algelor se planifică pe baza cunoașterii productivității bazinelor respective. Cunoștințele acumulate de ecologie cu privire la legitățile dezvoltării plantelor și animalelor, la modul lor de viață și la relațiile existente între ele permite elaborarea unor prognoze biologice pe baza cărora se poate organiza dirijarea justă a activității economice a omului.
charles darwin

Marele naturalist englez C. Darwin (1809 - 1882) este întemeietorul teoriei despre evoluție, al teoriei despre originea care, după cum a arătat V. I. Lenin, ”a așezat biologia pe o bază pe deplin științifică”.

 În prezent privim ca ceva firesc faptul că natura nu a încremenit în formele ei primare, că speciile de plante și animale nu sunt veșnice, ci se schimbă, evoluează. Până la Darwin însă chiar și savanții, cu excepția naturalistului francez J. B. Lamarck și a altora, foarte puțini la număr, considerau că toate plantele și animalele sunt în totalitatea lor neschimbată și există așa din momentul creării lor de către Dumnezeu, iar dacă și se înregistrează, totuși, anumite schimbări ele nu au un caracter legic.

 La momentul absolvirii universității din Cambridge nici Darwin nu vedea vre-un fel de contradicție între știință și religie. În anii de studenție, mânat de dragostea pentru zoologie și botanică, și fiind un bun sportiv și un excelent vânător, el a consacrat mult timp excursiilor prin Anglia. Pasiunea lui cea mare, era crearea a tot felul de colecții și sistematizarea materialului colectat.

 La vârsta de 23 ani, Darwin întreprinde pe corabia ”Beagle” o călătorie în jurul lumii care a durat aproape 5 ani. Dacă nu ar fi fost această călătorie, probabil că n-ar fi fost nici marele Darwin, creatorul teoriei evoluționiste. Fără mulțimea de impresii, fără masa enormă de material faptic proaspăt, pe care l-a adunat și analizat tânărul savant, nici mintea sa genială nu ar fi putu să formeze noua viziune care a produs o cotitură în știință. Deosebit de puternic l-au impresionat pe Darwin călătoriile prin America de Sud și pe insulele arhipelagului Galapagos.

 Pe baza impresiilor din această călătorie, Darwin a scris cartea ”Călătoria unui naturalist în jurul lumii pe corabia Beagle” (1839), care nu numai e de mare folos pentru tinerii naturalișțti, dar și se citește ca o excelentă creație artistică.

 Dar înainte de a trage concluziile de bază, Darwin a lucrat mult și perseverent: el a prelucrat materiale, le-a analizat, le-a comparat. A scris 3 lucrări importante de geologie, dintre care o valoare deosebită o au cercetarea asupra formării recifelor coraliere, lucrările sale de zoologie.

 Lucrarea sa principală ”Originea speciilor prin selecție naturală sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existență” a văzut lumina tiparului abia în anul 1859. Darwin își dădea seama că noua sa teorie va avea de înfruntat multe critici, de aceea a pregătit cu cea mai mare minuțiozitate materialul pentru demonstrarea ei. A consacrat acestui scop 17 ani de muncă încordată. începând cu anul 1842 când a făcut prima schiță a teoriei evoluției. ”Animalele domesticite și plantele cultivate” (1868) și ”Originea omului și selecția sexuală” (1871), alte 2 lucrări fundamentale complectau și dezvoltau teoria evoluționistă.
fata pădurii

Fata Pădurii este un demon ce atrage bărbații tineri în codru, unde îi ucide. Ea are doua înfățișări: când li se arată prima dată flăcăilor, este o femeie tânără și foarte frumoasă, înaltă, cu mijlocul subțire, ochii mari și negri ce sclipesc în noapte, sprâncene arcuite, fața albă, obrajii rumeni și părul lung și negru. După ce victima este vrăjita de frumusețea ei, Fata Pădurii se schimbă într-un monstru hidos și înfricoșător, îl omoară pe băiat și îi mănâncă inima. Ea apare doar noaptea și nu iese vreodată din pădure, deci nu atacă satele oamenilor, ci doar pe cei care trec prin codru.

fata pădurii transformare
 Acest monstru reprezintă o probă a maturității pentru băieții pe cale să devină bărbați: descoperirea dragostei. Amenințarea fatală a demonului îl avertizează pe flăcău despre faptul că dragostea poate avea și o față periculoasă, pe lângă cea frumoasă. Fata Pădurii are și un corespondent masculin în mitologia dacă, Zburătorul, care se arată tinerelor fete, care însa nu este la fel de periculos. Folclorul românesc păstrează încă o serie de superstiții legate de Fata Pădurii, cum ar fi să nu fluieri sau să cânți noaptea în pădure și să nu adormi lângă focul aprins.

 Fata Pădurii este fiica Mumei Pădurii si a Păduroiului. Parinții săi se dușmănesc unul pe altul și nici ea nu îi iubește, fiind în conflict cu amândoi. Ea a furat de la mama sa vraja prin care își ia infățișarea frumoasă, înșelătoare, iar de la tatăl său a furat iedera magică, cu care își prinde și își imobilizează victimele. Demonul nu mănâncă inimile celor pe care îi omoară doar ca pe un trofeu, ci are nevoie de ele pentru că vraja furată de la Muma Pădurii s-o poată schimba într-o femeie tânără.
furnicarul
Furnicarul-mare

Edentatele, numite și xenartre (xenarthra), reprezintă un ordin de animale mamifere caracterizate printr-o structură simplă a dinților sau chiar prin lipsa lor. Ele au corpul de la 12 cm până la 1,2 m lungime, acoperit, de obicei, cu o blană aspră; reprezentanții familiei dasipodide (Dasypodidae) au spatele acoperit cu plăci cornoase.

 Unele duc un mod de viață terestru, altele arboricol. Se hrănesc cu vegetale și insecte. Sunt cunoscute 3 familii actuale, ai căror reprezentanți (furnicarii, leneșii, tatu) sunt răspândiți în America de Sud, America Centrală și în sudul Americii de Nord. Edentatele sunt apreciate pentru carnea lor gustoasă. Multe specii se află pe cale de dispariție și de aceea sunt ocrotite de lege.
Mitul hultanului (sau al zgrimințeșului, cum mai este numit în alte zone) este una din creațiile originale și deosebite ale mitologiei geților, ce s-a transfigurat mai târziu și în mitologia românilor. Originile figurii hultanului se regăsesc în practicile ascetice ale vechilor daci, în casta preoțimii, a inițiaților.

hultan

    Devin hultani numai copiii ce s-au născut cu căița (placenta) pe cap sau cel de-al șaptelea fiu al celui de-al șaptelea fiu. Unii dintre acești copii însemnați din naștere sunt furați de mici de către hultanii bătrâni și duși la școala din "Crugul Pământului", pe Celălalt Tărâm, unde sunt instruiți până la vârsta de 20 de ani. "Crugul Pământului" înseamnă "mijlocul Pământului", însă nu cu sensul de centru (geologic, geografic) ci mai degrabă "miezul, originea", ca în expresia "crescut în mijlocul lupilor". În unele zone din România s-a păstrat până azi credința conform căreia copiii născuți cu căița pe cap sunt predestinați să cunoască tainele stihiilor, pe când în alte părți folclorul spune că acești copii pot deveni strigoi, adică vor putea călători în afara trupului.

    După ce își însușesc inițierea magică, hultanii devin protectorii drumurilor de munte, stăpâni ai secretelor văzduhului și ai manifestărilor vremii. Ei duc o viață singuratică, retrași undeva în măruntaiele munților. Pentru a putea practica magia, hultanul depune printre altele și un jurământ de castitate foarte strict; este suficient să se îndrăgostească de o femeie pentru a-și pierde puterile. La diverse date știute doar de ei, acești vrăjitori coboară din creierii munților pentru a străbate satele, cerșind și încercînd inimile oamenilor. Pomana pe care o primesc o aruncă pe ape curgătoare, pentru a ajunge ofrandă pe Tărâmul Celălalt, parcurgând Apa Sâmbetei. Când oamenii le greșesc, hultanii aduc norii de ploaie și grindina asupra pământurilor lor.

    Adoptarea creștinismului drept religie oficială a alterat mitul hultanului. Creștinii i-au denumit "solomonari", după regele Solomon dar, ca în orice proces de asimilare, au transformat hultanul într-un personaj malefic, pentru a îndepărta oamenii de la vechile credințe. În același spirit, creștinismul a produs un nou personaj, contra-solomonarul, menit să-i apere pe oameni de solomonar, devenit brusc un tiran care cerea bir de la săteni pentru a nu le distruge recoltele. Pentru Enciclopedie am încercat să filtrăm elementele creștine și să redăm adevărata imagine a hultanului, dinainte de cretinizare.

    Hultanul este asociat direct cu imaginea balaurului. Pentru a se înălța printre nori, el trebuie să cheme un balaur și să-l încalece. Când călătorește pe balaur sau pe nori, vrăjitorul este invizibil oamenilor de rând, putând fi văzut doar de către alți vrăjitori. Chemarea balaurului este un ritual esențial pentru hultan. Mitul spune ca balaurii trăiesc în lacurile de munte fără fund, iar pentru a-i putea încăleca, inițiatul trebuie să spargă gheața lacului cu o toporișcă descântată și să le pună pe gât un frâu din lemn de mesteacăn. De aceea, hultanul nu se desparte niciodată de toporișca sa vrăjită, de frâul de mesteacăn și de cartea de vrăji.