Charles Robert Darwin

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
charles darwin

Marele naturalist englez C. Darwin (1809 - 1882) este întemeietorul teoriei despre evoluție, al teoriei despre originea care, după cum a arătat V. I. Lenin, ”a așezat biologia pe o bază pe deplin științifică”.

 În prezent privim ca ceva firesc faptul că natura nu a încremenit în formele ei primare, că speciile de plante și animale nu sunt veșnice, ci se schimbă, evoluează. Până la Darwin însă chiar și savanții, cu excepția naturalistului francez J. B. Lamarck și a altora, foarte puțini la număr, considerau că toate plantele și animalele sunt în totalitatea lor neschimbată și există așa din momentul creării lor de către Dumnezeu, iar dacă și se înregistrează, totuși, anumite schimbări ele nu au un caracter legic.

 La momentul absolvirii universității din Cambridge nici Darwin nu vedea vre-un fel de contradicție între știință și religie. În anii de studenție, mânat de dragostea pentru zoologie și botanică, și fiind un bun sportiv și un excelent vânător, el a consacrat mult timp excursiilor prin Anglia. Pasiunea lui cea mare, era crearea a tot felul de colecții și sistematizarea materialului colectat.

 La vârsta de 23 ani, Darwin întreprinde pe corabia ”Beagle” o călătorie în jurul lumii care a durat aproape 5 ani. Dacă nu ar fi fost această călătorie, probabil că n-ar fi fost nici marele Darwin, creatorul teoriei evoluționiste. Fără mulțimea de impresii, fără masa enormă de material faptic proaspăt, pe care l-a adunat și analizat tânărul savant, nici mintea sa genială nu ar fi putu să formeze noua viziune care a produs o cotitură în știință. Deosebit de puternic l-au impresionat pe Darwin călătoriile prin America de Sud și pe insulele arhipelagului Galapagos.

 Pe baza impresiilor din această călătorie, Darwin a scris cartea ”Călătoria unui naturalist în jurul lumii pe corabia Beagle” (1839), care nu numai e de mare folos pentru tinerii naturalișțti, dar și se citește ca o excelentă creație artistică.

 Dar înainte de a trage concluziile de bază, Darwin a lucrat mult și perseverent: el a prelucrat materiale, le-a analizat, le-a comparat. A scris 3 lucrări importante de geologie, dintre care o valoare deosebită o au cercetarea asupra formării recifelor coraliere, lucrările sale de zoologie.

 Lucrarea sa principală ”Originea speciilor prin selecție naturală sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existență” a văzut lumina tiparului abia în anul 1859. Darwin își dădea seama că noua sa teorie va avea de înfruntat multe critici, de aceea a pregătit cu cea mai mare minuțiozitate materialul pentru demonstrarea ei. A consacrat acestui scop 17 ani de muncă încordată. începând cu anul 1842 când a făcut prima schiță a teoriei evoluției. ”Animalele domesticite și plantele cultivate” (1868) și ”Originea omului și selecția sexuală” (1871), alte 2 lucrări fundamentale complectau și dezvoltau teoria evoluționistă.

0 comments:

Trimiteți un comentariu