Alunecările De Teren

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
Alunecările de teren sunt deplasări pe pantă în jos a maselor de roci sub acțiunea forței de gravitație. Ele se produc, de regulă, pe pantele constituite din strate de roci permeabile care alternează cu strate de roci impermeabile. Infiltrându-se în stratul permeabil apa îl face mai greu, din care cauză el începe să alunece în jos.

alunecare de teren

Alunecările de teren au loc mai des în anii cu precipitații atmosferice abundente.

 Ele sunt cauzate de apele subterane ascendente, de lucrările de terasare, irigare sau de construcție, de procesele de eroziune, de tăierea pădurilor de pe pante și de cutremure.

 Din cauza factorilor enumerați în Republica Moldova au loc alunecări mai ales în regiunea Codrilor, Prutului, Nistrului și a Înălțimii Tigheci. Aceste alunecări aduc daune mari economiei republicii, distrugând terenuri, clădiri, drumuri, ș. a.

 Pentru a preveni și stăvili alunecările de teren se efectuează lucrări de drenare a apelor subterane și a celor freatice și lucrări de reglare a scurgerii apelor de suprafață, se creează plantații de fixare a pantelor. În republica noastră au fost efectuate lucrări de oprire a alunecărilor în or. Călărași, Soroca, Bălți, de-a lungul căilor ferate și a celor rutiere. Mari lucrări în această direcție au fost efectuate în raionul Hâncești și în alte gospodării agricole din Republica Moldova. În unele locuri de aici alunecările de teren au fost oprite prin drenare, terenurile au fost recultivate și sădite cu vii. Un mare ajutor la lucrările de prevenire a alunecărilor de teren îl puteți acorda și voi, tineri naturaliști!

0 comments:

Trimiteți un comentariu