Arealul

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
Areal sau arie de răspândire se numește spațiul de pe suprafața planetei noastre în limitele căruia este răspândită o specie (un gen, o familie ș. a. m. d.) de plante sau de animale.

areal

 Mărimea arealelor s-a stabilit treptat, de-a lungul istoriei Pământului și depinde de condițiile pe care le prezintă mediul ambiant - abiotice sau nevii (fizice, chimice ș. a.) și biotice sau vii (vegetație, hrană, paraziți, concurenți ș. a.).

 Arealul se poate schimba sub acțiunea unor factori naturali, de exemplu, prin creșterea numărului unei specii și sub influența activității economice a omului. Pe cunoașterea arealelor plantelor și animalelor se bazează lucrările de aclimatizare și reaclimatizare a unor plante și animale.

 Mărimea arealelor este diferită. Unele animale și plante sunt răspândite pe un spațiu redus, de exemplu, pe un masiv muntos, pe o insulă, într-un lac, într-o văgăună. Altele sunt răspândite pe suprafețe foarte întinse - pe câteva continente, unde ocupă regiuni enorme.

 Pentru studierea arealelor se alcătuiesc hărțile lor.

0 comments:

Trimiteți un comentariu