Bacteriile

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
Bacteriile reprezintă o grupă de organisme, de regulă, unicelulare, ce fac parte din supra-regnul procariotelor. De obicei, bacteriile au formă de sferă sau de bastonaș de 1 - 10 µm (unele până la 200 µm) lungime. Se întâlnesc pretutindeni - la suprafața apei și la mari adâncimi (până la 9 km), în atmosferă și în izvoarele fierbinți (de la 70 - 100°C), în sol, în organismul plantelor, animalelor și a omului.

bacterie

 Există forme heterotrofe (se hrănesc cu substanțe organice gata) și forme autotrofe (sintetizează substanțe organice din cele neorganice, folosind energia luminii sau energia chimică). Unele bacterii pot trăi numai într-un mediu cu oxigen și se numesc bacterii aerobe, altele nu au nevoie de oxigen și se numesc anaerobe.

 Bacteriile joacă un rol colosal în circuitul substanțelor în natură. Datorită activității vitale a bacteriilor au loc procesele de fermentație, putrefacție și mineralizare a substanțelor organice, de ”fixare” a azotului molecular și de transformare a lui într-un compus asimilabil pentru plante, de formare a solului și de sporire a fertilității lui. Multe specii de bacterii se folosesc în industria alimentară, în cea minieră, la curățirea apelor reziduale, la producerea îngrășămintelor bacteriene, a unor preparate medicamentoase ș. a. Printre bacterii sunt și multe specii patogene, care provoacă boli infecțioase la om, animale și la plante. Bacteriile constituie un obiect de studiu al microbiologiei (bacteriologie), geneticii, biochimiei, biofizicii, biologiei cosmice ș. a.

bacterii
Bacterii: prima coloană - sferice (coci), a doua coloană - cilindrice (bacili), a treia coloană - curbate (vibrioni) și spiralate (spirili).

0 comments:

Trimiteți un comentariu