Aerul

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
Aerul este un amestec de gaze. El conține 78,09% azot, 20,95%  oxigen, 0,94% gaze inerte (argon, neon, heliu ș. a.), 0,03% bioxid de carbon. Din aer sunt constituite straturile inferioare ale atmosferei (învelișul gazos al Pământului).
aer

 Aerul e într-adevăr o comoară. În primul rând, el este principala sursă de oxigen, necesar pentru respirația organismelor vii (cu excepția microorganismelor anaerobe). El este un bun izolator și un bun distribuitor de căldură. Lipsa aerului ar provoca o creștere bruscă a temperaturii (peste 200°C), ceea ce ar exclude existența vieții pe planetă. Cu ajutorul aerului se răspândesc undele sonore. Fără el pe glob ar fi o muțenie totală, n-am mai putea auzi divina muzică a naturii sau cea compusă de om. Aerul este factorul care influențează în cea mai mare măsură formarea și schimbarea climei. El condiționează ploaia, ninsoarea, ceața ... Fără scutul atmosferic planeta noastră ar fi bombardată de meteoriți, iar razele distrugătoare ale Soarelui ar arde tot ce-i verde. Și în genere, fără aer viața pe Pământ ar fi imposibilă, planeta ar fi un deșert, aidoma Lunii.

 Da, aerul e o comoară nesecată, din care noi zilnic tot luăm și luăm, iar ea nu mai scade. Atâta doar, că această comoară este uneori, devastată fără cruțare. Deși savanții-ecologi ne previn, că poluarea excesivă a aerului e echivalentă cu sinuciderea, în atmosferă încă se mai aruncă zilnic mii și mii de tone de substanțe chimice toxice, de gaze nocive ș. a. Există, desigur și surse naturale de poluare (erupții vulcanice), dar acestea sunt incomparabile cu cele artificiale (arderea combustibilului și a deșeurilor, extragerea, transportarea și prelucrarea materiei prime ș. a.). O sursă extrem de periculoasă de contaminare a aerului sunt substanțele radioactive.

 Poluanții din atmosferă au o acțiune dăunătoare asupra organismului omului, animalelor și plantelor. Sulfura de carbon, bunăoară, provoacă grave tulburări nervoase la om și la animale. O influență similară au, de asemenea, zgomotul și undele electromagnetice. Câmpul magnetic al radioundelor, liniilor de curent electric de înaltă tensiune provoacă dereglări metabolice, endocrine, nervoase ș. a.
aer poluat
Exemplu de poluare a aerului

 Agenții de poluare contribuie la coroziunea și distrugerea diverselor materiale. Poluanții din aer pătrund ușor în apă, sol, ș. a., dereglând în felul acesta circuitul substanțelor în natură.

 Iată de ce măsurile cu privire la protecția aerului au o importanță colosală la prevenirea poluării lui. În acest scop se folosesc diferite instalații de purificare, de captare a substanțelor nocive, se aplică tehnologiile fără deșeuri, se sădesc arbori, arbuști ș. a.

 Să ocrotim aerul înseamnă să ocrotim o nestemată a naturii și aceasta e o datorie sfântă a fiecăruia.

0 comments:

Trimiteți un comentariu