Aleksandr Onufrei Kovalevski (1840-1901)
  A.O. Kovalevski a fost un eminent biolog rus, cercetător în domeniul embriologiei. El s-a născut în regiunea Vitebsc (Belarus). La vârsta de 16 ani intră la școala de ingineri pentru căile de comunicație, dar curând se transferă la Universitatea din Petersburg, secția de științe ale naturii a facultății de fizică și matematică. Acolo el face cunoștință cu lucrarea lui Ch. Darwin „Originea speciilor” și devine adeptul și propagatorul teoriei evoluționiste, ceea ce nu era deloc ușor pe timpul despotismului țarist și a obscurantismului religios. În prezent, când învățătura evoluționistă a lui Darwin este acceptată de întreaga omenire, e greu să ne închipuim de câtă insistență și talent a fost nevoie pentru a o apăra.

  Pentru a studia nevertebratele inferioare și vertebratele, savantul a trebuit să plece la Marea Mediterană. Acolo el a studiat dezvoltarea branhiostomei – reprezentant al animalelor inferioare cordate. Și aceste cercetării-au adus o faimă mondială.

  Mai târziu A.O. Kovalevski devine profesor la Universitatea din Kiev, apoi la cea din Odesa. El a publicat peste 115 lucrări de o colosală însemnătate pentru dezvoltarea științei mondiale. Până la A.O. Kovalevski nu se știa nimic despre dezvoltarea nevertebratelor și animalelor cordate inferioare. În colaborare cu I.I. Mecinikov el a aplicat pentru prima dată în lume metoda comparativă în embriologie și a demonstrat unitatea în originea și dezvoltarea lumii animale pe Pământ, confirmând pe deplin învățătura lui Ch. Darwin. În aceasta și constă marele său merit.