Efemerele și Efemeroidele

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
  Efemere se numesc plantele anuale care au o perioadă de vegetație foarte scurtă. Se cunosc circa 400 specii de plante efemere, ce fac parte din diverse familii. Ele populează stepe și pustiurile. Primăvara devreme, cînd solul conține destulă umezeală, efemerele cresc intens și în 5-6 săptămîni izbutesc să înflorească și să producă semințe. Astfel ele se „salvează” de secetă. Efemerele sînt plante miniaturale, cu un sistem radicular slab dezvoltat și frunze mici. Unele, de exemplu, bărbușoara fac semințe chiar și atunci cînd au o înălțime de numai 1-2 cm. În anii cu precipitații abundente unele efemere ating înălțimea de 20-30 cm, sau chiar de 50 cm.

plante efemere
Plante efemere

  În regiunile aride rolul acestor plante este extrem de important - ele servesc drept hrană pentru erbivorele sălbatice și pentru animalele agricole. Vara efemerele pier, iar semințele lor se păstrează în sol pînă primăvara.

  Efemeroide se numesc plantele ierboase perene, ale căror organe subterane (bulbii, tuberculii) există timp de cîțiva ani, iar organele aeriene trăiesc doar cîteva săptămîni. Aceste plante sînt caracteristice  pentru regiunile aride (de exemplu, unele specii de rogoz, firuța cu bulbi), pentru silvo-stepe și pădurile foioase (brîndușe, viorele, brebenei, scînteiuțe, ceapa-ciorii ș.a.)

plante efemeroide
Plante efemeroide

0 comments:

Trimiteți un comentariu