Biotronul

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
 Biotronul este un complex de instalații speciale cu ajutorul cărora se pot efectua experimente cu organismele vii în medii ale căror condiții pot fi variate în limite foarte largi.

biotron

 Biotronul cu ajutorul căruia se studiază efectul variațiilor mediului înconjurător asupra plantelor se numește fitotron, iar cel cu ajutorul căruia se studiază comportarea animalelor în diferite condiții de mediu - zoo-tron. Fitotroanele se împart la rândul lor, în rizotroane (pentru studierea sistemului radicular al plantelor), carpotroane (pentru studierea comportării fructelor în diferite condiții fizice și chimice, de exemplu, în timpul de păstrare) ș. a. Biotronul cu ajutorul căruia se studiază reacțiile adaptive ale plantelor și animalelor acvatice la condițiile date ale mediului ambiant se numește hidro-biotron.

 La Institutul de genetică ecologică al Academiei de Științe funcționează un biotron cu 26 de camere cu climă artificială (inclusiv un hidro-biotron) dintre care 10 camere sunt dotate cu aparatură specială pentru preluarea în mod automat atât a parametrilor organismelor vii (biomasa, temperatura frunzelor, transpirația) cât și a parametrilor mediului ambiant (umiditatea, temperatura, componența atmosferei ș. a.). Acești parametri sunt transmiși la calculatoare electronice pentru memorizare și prelucrare după programe speciale. Cercetătorii dispun și de un echipament analitic și de aparate de măsură, de un terminal pentru recepția informației tehnico-științifice atât de la centrele din țara noastră cât și de la cele de peste hotare.

 Biotronul din republica noastră este unul dintre centrele unionale medico-științifice de utilizare a complexelor automatizate orientate în domeniul cercetărilor biologice sub aspect ecologic.

0 comments:

Trimiteți un comentariu