Bionica

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
 Bionica este o știință limitrofă cu biologia și tehnica. Sarcina ei constă în găsirea pe baza diferitelor modele naturale a unor idei și principii create timp de zeci și sute de mii de ani și de a le aplica în tehnică. De la natură avem ce învăța. Nici în prezent omul nu poate construi aparte atât de miniaturale, de compacte, sensibile, fiabile și cu o așa rezervă de garanție, trăinicie, stabilitate și de interschimbabilitate ca cele inventate și construite de natură.

bionica

 E foarte interesantă studierea din punctul de vedere al bionicii a structurii și funcționării creierului, a unor celule nervoase. Deși se compune dintr-un număr enorm de elemente aparte - ”piese” - creierul uman ocupă doar 1,5 dm3. Când s-a încercat să se stabilească ce spațiu va ocupa o mașină care va funcționa ca un creier, s-a constata că ea va  ocupa un spațiu de câteva mii de metri cub. Cum poate fi ea făcută mai compactă ? Căci dispozitivele de memorare de tipul memoriei animalelor, mașinile ”gânditoare” sunt foarte necesare pentru dezvoltarea ciberneticii, pentru automatizarea proceselor de conducere, producție.

 Fiecare analizator animal - ochiul, urechea, organul tactil, al mirosului, gustului - este un ”aparat” fără pereche în ce privește structura și funcționarea. Studierea structurii și principiului lor de funcționare contribuie la apariția a diverse orientări în dezvoltarea tehnicii, industriei și a altor ramuri ale activității economice umane.

 Ochiul poate să perceapă cuante de lumină aparte și fluxuri luminoase intense, să regleze claritatea perceperii de la diferite distanțe a unei imagini ș. a. m. d. Pe aceste principii se bazează construcția unor dispozitive de urmărire și identificare automată a obiectului ș. a.

 Organul termosensibil al șerpilor percepe schimbări de temperatură de 0,2°C, iar organul electric al torpilei electrice și cel al anghilei - diferențe de potențial de fracțiuni de microvolt, fapt care îi ajută să descopere prada. După acest principiu, omul creează aparate care previn despre incendiu sau despre alte fenomene primejdioase legate de schimbarea temperaturii și a potențialului electric.

 Unele specii de meduză sunt în stare să perceapă cu ”urechea” oscilațiile infrasonore; liliecii, fluturii, bufnițele, delfinii folosesc la căutarea hranei oscilațiile ultrasonore. După același principiu au fost construite aparate care previn despre apropierea furtunii, locatoare ș. a. Studierea structurii animalelor și plantelor, ale unora dintre organele lor, conduc și ele la descoperirea de soluții aplicate în practică. Prin descifrarea structurii pielii delfinilor s-a putut realiza o sporire cu 20% a vitezei navelor. Structura oaselor de animale și paielor la plantele graminee au sugerat elaborarea unor construcții ușoare și trainice; biotehnologia, biosinteza și bioenergetica au contribuit la proiectarea unor linii tehnologice fără deșeuri, econome, cu funcționare rapidă.

0 comments:

Trimiteți un comentariu