Flora

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
Flora

 Pe fiece continent, în orice țară în procesul evoluției s-a format un anumit asortiment de familii, genuri și specii de plante, totalitatea cărora se numește floră (de la numele latinesc Flora - zeița florilor, primăverii și tinereții). Ea poate fi a unui anumit continent, a unei regiuni geografice, a unei țări ș.a.m.d. Pe glob nu există două zone geografice cu o floră absolut identică. Acest fapt se datorește diversității și deosebirilor care există între plantele din diferite zone. Același lucru e, de altfel, valabil și dacă am vorbi despre animale, adică despre faună. Aceste deosebiri se explică, în temei, prin varietatea climei, solurilor, rocilor, trecutului geologic, precum și prin alte cauze, de exemplu, prin izolarea geografică a diferitelor regiuni. În virtutea acestei izolări, în flora diferitelor regiuni se întâlnesc plante numeroase cu caracter endemic, adică plante care nu se întâlnesc și în alte regiuni, pe alte teritorii (vezi Endemicele).

 Între flora diferitelor regiuni, teritorii, nu există o delimitare strictă și plantele se răspândesc, migrează dintr-o regiune în alta. Uneori acest proces se desfășoară încet, treptat, alteori - foarte repede. „Călătoresc”  specii de plante - algele monocelulare, lintița-de-apă, care sunt duse de curentul de apă, ciulinii. De obicei nu migrează întreaga plantă, ci numai o parte a ei: sporii, semințele, fructele, nodozitățile ș.a.

  Pornind să cerceteze flora unei regiuni, savanții stabilesc mai întâi ce specii și genuri include ea (fac așa-numita inventariere a florei), apoi încep analiza ei - clasificarea speciilor după răspândirea lor geografică, origine ș.a. Se stabilesc legăturile dintre flora cercetată și alte tipuri de floră. Prin aceste cercetări și analize savanții continuă să descopere noi specii de plante.

0 comments:

Trimiteți un comentariu