Alexandr Onufrei Kovalevsky (1840-1901)

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
A.O.Kovalevsky


 A.O.Kovalevsky a fost un eminent biolog-darvinist rus, cercetător în domeniul embriologiei. El s-a născut în regiunea Vitebsc (Belarus). La vîrsta de 16 ani întră la școala de ingineri pentru căile de comunicație, dar curînd se transferă la Universitatea din Peterburg, secția de științe ale naturii a facultății de fizică și matematică. Acolo el face cunoștință cu lucrarea lui Ch. Darvin „Originea speciilor” și devine adeptul și propagatorul teoriei evoluționiste, ceea ce nu era deloc ușor pe timpul despotismului țarist și a obscurantismului religios. În prezent, cînd învățătura evoluționistă a lui Darvin este acceptată de întreaga omenire, e greu să ne închipuim de cîtă însistență și talent a fost nevoie pentru a o apăra. Concepția materialistă despre lumea tînărului savant s-a format sub puternica înrîurire a democraților revoluționari ruși V.G.Belinskii, A.I. Herzen, N.G.Cernîșevsky.

 Pentru a studia nevertebratele inferioare și vertebratele, savantul a trebuit să plece la Marea Mediterană. Acolo el a studiat desvoltarea branhiostomei – reprezentant al animalelor inferioare cordate. Și aceste cercetări i-au adus o faimă mondială.

 Mai tîrziu A.O.Kovalevsky devine profesor la Universitatea din Kiev, apoi la cea din Odesa. El a publicat peste 115 lucrări de o colosală semnătate pentru dezvoltarea științei mondiale. Pînă la A.O.Kovalevsky nu se știa nimic despre desvoltarea nevertebratelor și animalelor cordate inferioare. În colaborare cu I.I.Mecinikov el a aplicat pentru prima dată în lume metoda comparativă în embriologie și a demonstrat unitatea în originea și dezvoltarea lumii animale pe Pămînt, confirmînd pe deplin învățătura lui Ch.Darvin. În aceasta și constă marele său merit.

0 comments:

Trimiteți un comentariu