Entomologia

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
 Entomologia (de la cuvintele grecești entomon - insectă și logos - știință), este o ramură a zoologiei care se ocupă cu studierea insectelor (clasă de animale cu peste 1 milion de specii; în Moldova se cunosc peste 10 mii). Entomologia  se împarte într-un șir de discipline științifice: entomologia generală, entomologia agricolă, entomologia silvică, entomologia veterinară și entomologia medicală.

insecte
Entomologie. Insecte

 Entomologia generală sau teoretică studiază particularitățile principale ale insectelor -  structura corpului, dezvoltarea individuală și evoluția, modul de viață, diversitatea de forme și raporturile cu mediul ambiant. Ea constituie baza științifică a disciplinelor entomologice enumerate mai sus. Disciplinele entomologice practice au menirea de a elabora pe baze științifice metode de combatere a insectelor dăunătoare și de ocrotire și răspândire a celor folositoare.

lacusta
Lăcusta. Entomologia agricolă
 Entomologia agricolă studiază insectele care dăunează plantele agricole și are ca sarcină reducerea sau evitarea pierderilor din producția culturilor agricole. Se știe că pierderile provocate de dăunători constituie la nivel global 13,8% din recolta potențială și 21,4% din cea reală, evaluându-se la suma de circa 30 miliarde de dolari. Din cauza pierderilor provocate de dăunători, omul se lipsește anual de 203,7 milioane tone de cereale, 228,4 milioane de tone de sfeclă-de-zahăr și trestie de zahăr, 23,8 milioane tone de cartofi, 23,4 milioane tone de legume, 11,3 milioane tone de fructe, citrice, struguri ș.a.


 Entomologia silvică studiază insectelele care dăunează arborii și arbuștii de pădure.

 Entomologia veterinară studiază insectelele parazitari ai animalelor.
purice
Purice. Entomologia veterinară
 Entomologia medicală are ca obiect de studiu insectele care parazitează organismul omului sau sânt transmițătoare de maladii.

plosnita
Ploșniță. Entomologia medicală
0 comments:

Trimiteți un comentariu