Grădina Zoologică

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
grădina zoologică Moldova

Grădina zoologică este o instituție de cercetări științifice și cultural-educativă, în care se întrețin și se demonstrează publicului animale din diferite regiuni zoo-geografice ale lumii. Grădinile zoologice au luat ființă în timpuri străvechi. În Egiptul antic exista o mare grădină zoologică încă cu circa 1500 ani î. e. n. Primele grădini zoologice din Europa datează de la mijlocul sec. XIII (primele menajerii - de la sf. sec. XI). Primele grădini zoologice serveau, în temei, pentru distracție. Activitatea actuală a grădinilor zoologice e orientată spre asigurarea condițiilor de viață necesare animalelor întreținute în captivitate.

 Grădina zoologică din Chișinău a fost organizată în anul 1978 și numără la început doar 60 specii de animale. În anul 1987colecția ei de animale constituia din peste 1500 indivizi, ce fac parte din 200 specii, printre care 8 specii de nevertebrate, 85 specii de pești, 5 de amfibieni, 9 de reptile, 88 de păsări și 65 de mamifere. Aici se întrețineau atât animale rare, cât și animale pe cale de dispariție incluse în Cartea roșie mondială cât și în Cartea roșie a Republicii Moldova (acvila-de-stepă, lebăda-cucuiată, broasca-țestoasă-de-baltă ș. a.).

grădina zoologică Chișinău

 Vizitatorii grădinilor zoologice fac cunoștință cu particularitățile biologice ale animalelor, rolul ce-l joacă aceste animale în viața omului și în natură. Oamenii de știință desfășoară aici o vastă muncă de studiere a ecologiei, etologiei și bolilor animalelor, elaborează măsuri de combatere a acestor boli, efectuează experiențe de aclimatizare, hibridizare.
zebre grădina zoo Chișinău
Zebre la Grădina zoologică din Chișinău

cocostârci zoo Chișinău
Cocostârci la Grădina zoologică din Chișinău

 Grădinilor zoologice le revine un rol tot mai mare în păstrarea și sporirea numărului de animale rare și în refacerea numărului animalelor aflate pe cale de dispariție. Multe din aceste animale, de exemplu zimbrul, calul Przwalski, cerbul lui David s-au păstrat anume datorită grădinilor zoologice, care contribuie la educarea la oameni a unei atitudini grijulii și a dragostei față de natură.

heleșteu zoo Chișinău
Heleșteu la Grădina zoologică din Chișinău

acvilă zoo Chișinău
Acvilă la Grădina zooligică din Chișinău

cocorul cu coroană zoo Chișinău
Cocorul cu coroană la Grădina zoologică din Chișinău

hoitar zoo Chișinău
Hoitar la Grădina zoologică din Chișinău

pelicani zoo Chișinău
Pelicani la Grădina zoologică din Chișinău

râs zoo Chișinău
Râs (Linx) la Grădina zoologică din Chișinău

țap sălbatic zoo Chișinău
Țap sălbatic la Grădina zoologică din Chișinău

vulpe zoo Chișinău
Vulpe la Grădina zoologică din Chișinău

zebră zoo Chișinău
Iarăși zebre :)

0 comments:

Trimiteți un comentariu