Vânătoarea

, , Nu Există Opinii Despre Acest Articol
vanatoarea

Un vânător bun trebuie să cunoască arta vânătoriei - cinegetica, și să nu uite, că anume el trebuie să contribuie la ocrotirea și înmulțirea animalelor sălbatice.

 Ca disciplină științifică independentă, cinegetica s-a format la începutul secolului XX. Cinegetica modernă e o disciplină științifică complexă. Gospodăria vânătorească se bazează pe studiul biologiei și ecologiei animalelor de vânătoare, al caracterului, tipurilor de terenuri de vânătoare și al productivității lor biologice.

 Un compartiment aparte al cinegeticii îl reprezintă economia și organizarea gospodăriei vânătorești. Biologii, geografii și economiștii au început să elaboreze pentru prima oară un cadastru cinegetic care constă în evidența, estimarea și sistematizarea tuturor informațiilor despre resursele de animale de vânătoare și terenurile de vânătoare. Faptul e foarte important, căci fără date exacte cu privire la numărul de animale, la vânătoarea lor, la caracterul și modificarea terenurilor, este imposibilă organizarea unei gospodării vânătorești raționale și controlarea modului în care sunt folosite resursele vânătorești.

 Productivitatea gospodăriei cinegetice sporește prin folosirea unor măsuri biotehnice (hrănirea suplimentară a animalelor, amenajarea unor locuri de cuibărit artificiale ș. a. m. d.). Biotehnia e o ramură de mare importanță a cinegeticii.

 Ramura tehnică a gospodăriei cinegetice se preocupă de perfecționarea metodelor de vânare a animalelor pe baza studierii ecologiei și comportamentului lor și, desigur, de dezvoltarea aspectului ingineresc (elaborarea unor modele mai perfecte de arme de vânătoare cu țeava lisă sau ghintuită, perfecționarea mijloacelor de prindere automată a animalelor cu blana scumpă - a capcanelor.

 Tot de cinegetică ține și creșterea câinilor de vânătoare. Compartimentul merceologic are drept sarcină aprecierea calității blănurilor, cărnii vânate, a trofeelor de vânătoare.

 Dintre metodele cele mai importante de cercetare cinegetică fac parte observarea animalelor, experimentele în natură, marcarea mamiferelor și păsărilor.

 Baza gospodăriei cinegetice o constituie fondul de stat al animalelor de vânătoare. Convențional gospodăria cinegetică se împarte în gospodărie vânătorească și gospodărie sportivă. Gospodăria vânătorească are drept sarcină obținerea unei producții industriale utile: blănuri, carne, piei de animale sălbatice. Scopul principal al gospodăriei sportive îl constituie sportul și odihna în mijlocul naturii. Toți vânătorii sportivi trebuie să fie membri ai societăților vânătorilor și pescarilor din țară. Membru al societăților vânătorești pot deveni persoanele care au atins vârsta de 18 ani.

 Ținând cont de faptul, că pentru fiecare vânător e nevoie de un anumit teren pentru vânat, se stabilesc limite speciale pentru numărul de membri ai societăților vânătorești. În Republica Moldova pentru fiecare vânător revin câte 200 ha de teren.

 Armele de vânătoare de foc și cele albe se înregistrează în mod obligatoriu la organele de profil de stat.

0 comments:

Trimiteți un comentariu